Real Options versus financiële opties

Real Options versus financiële opties Real options zijn opties om investeringsbeslissingen al dan niet te nemen. Zij hebben betrekking op het recht van het management van een project of bedrijf om, via acties en beslissingen, flexibel te kunnen reageren op flexplek huren eindhoven omstandigheden op het moment dat die zich voordoen. Real options vertonen veel […]

GRONDEXPLOITATIE

Voor het inbrengen HOOFDSTUK 5 – GRONDEXPLOITATIE 127 en uitnemen van vastgoed is de hoofdregel dat die waarden beide gebaseerd moeten zijn op dezelfde grondslag of benadering. De handreiking suggereert voor sociale woningen en niet-commerciële voorzieningen de bedrijfswaarde, voor commercieel vastgoed en commerciële voorzieningen de beleggingswaarde flexplek huren eindhoven en voor koopobjecten als koopwoningen en […]

PROJECTONTWIKKELING

Het resultaat is een bruto winstmarge van 12,8% op de netto opbrengsten en 14,6% op alle kosten. Voor de indexen en de rente zijn de regels toegepast en in afzonderlijke kolommen uitgewerkt. We berekenen alle resultaten op eindwaarde. We kunnen hetzelfde principe toepassen als we in hoofdstuk 3 voor contante waarde berekening beschreven: door steeds […]

Specifiek en courant

De termen specifiek en courant gebruiken we in twee betekenissen: functioneel specifiek en marktechnisch specifiek. De term functioneel specifiek is al in de voorgaande paragraaf gevallen. We spreken van een functioneel specifiek gebouw (of deel van een gebouw) als 82 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN het gebouw specifiek is ontworpen en of ingericht voor […]