Logistiek in een productieomgeving

Logistiek in een productieomgeving moeten er worden ge110111e11. in een productieomgeving? Productiebedrijven leveren hun orders meestal niet binnen 24 uur af. Vaak liggen de levertijden hier ruim boven. Een vliegtuigbouwer als Airbus heeft voor een kantoor huren per uur eindhoven toestel al gauw anderhalf jaar nodig. Deze orderdoorlooptijd groeit naarmate de klant meer specifieke aanpassingen […]

Complexe projecten

Bij complexe projecten met complexe financieringsstructuren is het daarom nodig de kasstromen van een project nauwkeurig uit te splitsen, te verdelen kantoor huren per uur eindhoven over verschillende componenten. Kasstroomschema’s helpen daarbij om inzicht te verkrijgen. Kasstroomschema’s dienen altijd vanuit de optiek van een entiteit te worden benaderd: vanuit het project, de vreemd vermogen verstrekker, […]

Netto contante waarde

Optie 1 Netto contante waarde 20-jaar is minus 4.678.407 Netto contante waarde 40-jaar is minus 6.321.303 Netto contante waarde gecorrigeerd voor kantoor huren per uur eindhoven kans op stoppen is minus 5.499.855 Optie 2 Netto contante waarde 20-jaar is minus 5.878.407 Netto contante waarde 40-jaar is minus 6.446.1 11 Netto contante waarde gecorrigeerd voor kans […]

Cash Flow Waterfall

Via een Cash Flow Waterfall kan men inzichtelijk maken hoe de kasstroom van een project verdeeld wordt over de vreemd vermogenverstrekker(s) en het eigen vermogen. Dit vraagstuk is een variant op het vraagstuk ‘Traditionele Beleggingsfinanciering en Cash Flow Waterfall’ (4.06). Het gaat om hetzelfde object als in dit vraagstuk alleen is er nu niet één, […]

Goedgekeurde prospectus

De laatste jaren zijn er door veel aanbieders beleggingsproducten in onroerend goed verkocht. Een veel gebruikte juridische structuur om te beleggen in onroerend goed is de CV (Commanditaire Vennootschap). De CV koopt hierbij het vastgoed. De beherende partijen vergaderruimte huren eindhoven (beherend vennoot en beheerder) zijn vaak aan de aanbieder gelieerde partijen die het beheer […]

Het rendement (IRR)

A Bereken het rendement (IRR) bij een exploitatieperiode van 10 jaar en een huurder die opteert voor BTW-belaste verhuur. B Hanteer weer een exploitatieperiode van 10 jaar. De huurder is in dit geval BTW-vrijgesteld. U hanteert een opslag op de huur die gelijk is aan de BTW (19%). Wat is in dit geval het rendement […]

Rendementseis

Situatie Een investeerder bezit een complex van 300 woningen en overweegt het complex aan een uitponder te verkopen. Hiertoe wordt gevraagd vergaderruimte huren eindhoven de waarde vast te stellen van het complex. Uiteraard wenst hij de hoogst mogelijke prijs te behalen. De investeerder heeft wel eens gehoord dat er soms door partijen meer betaald wordt […]

De BAR als de DCF-methode

Achtergrond Zowel de BAR als de DCF-methode kunt u gebruiken om een waarde of koopsom van een vastgoedobject te berekenen. U dient zich wel bewust te zijn van het feit dat het BAR de directe opbrengstwaarde bij verkoop weerspiegelt en dat via DCF de flexplek huren eindhoven waarde van exploiteren wordt bepaald. Het BAR zegt […]

De cash flow waterfall (CFW)

De cash flow waterfall (CFW) De cash flow waterfall maakt inzichtelijk hoe de kasstromen van een project verdeeld worden over de verschillende vermogenscomponenten. Dat geldt zowel voor negatieve netto kasstromen in perioden dat investeringen worden gepleegd, als voor positieve netto kasstromen als het project netto opbrengsten genereert. Het uitwerken van een cash flow waterfall bestaat […]