De solidariteit tussen mensen

Daartegenover staan de betrekkingen die ontstaan door en in het werk. Volgens de Franse socioloog Durkheim23 vormt de arbeidsverdeling de basis van de solidariteit tussen mensen omdat zij een duurzaam systeem schept van wederzijdse rechten en plichten. Daarom is een sociale uitkering zo’n magere compensatie voor het verlies van werk: de onderlinge betrekkingen tussen kantoorruimte […]

De sociale zekerheid

Overal komt de sociale zekerheid die Europa zijn burgers biedt onder druk te staan. De kritiek op de sociale taak van de staat komt so ms uit een onverwachte hoek. Helmut Schmidt was bondskanselier in de jaren zeventig, de hoogtijdagen van de institutionalisering van de werknemersrechten. Hij is bovendien een sociaal-democraat. Zijn oordeel: ‘Als men […]

Veel tegenwerking

Gunnink:’Studenten zijn altijd heel belangrijk geweest in dit onderzoek. Ze willen, niet geremd door al te veel vooroordelen, van alles onderzoeken. Ze zijn enthousiast en altijd bereid mee te denken in nieuwe richtingen. Dat is heel prettig, want zelf word je, naarmate kantoorruimte huren eindhoven je ouder wordt, steeds meer bepaald door je verleden.’ De […]

De nieuwe productieconcepten

De onderzoekers werpen de vraag op of de nieuwe productieconcepten echt iets nieuws zijn of een van de vele managementmodes die komen en gaan. Zij stellen vast dat de organisatorische veranderingen aan de oppervlakte blijven. Van de ondernemingen in de EU heeft i4% in het midden van de jaren negentig downsizingdoorgevoerd, 23% heeft activiteiten uitbesteed […]

De informatietechnologie

Een ander aspect is dat het effect van de informatietechnologie niet primair tot uitdrukking komt in een groter productievolume per tijdseenheid, maar vooral in de kwaliteit van producten en diensten. Henry Ford produceerde twintig jaar lang hetzelfde model-T. Zo kan je productiviteit meten. Maar de auto van nu is niet meer te vergelijken met die […]

Het scheppen van een arbeidspotentieel

‘Zij richten hun middelen op het scheppen van een arbeidspotentieel dat in staat is tot een kritisch oordeel bij de bediening van de omringende machinesystemen. Het werk wordt abstracter, omdat het berust op het begrijpen en verwerken van informatie. Dit betekent het begin van kantoorruimte huren eindhoven nieuwe vormen waarin de mens de overhand krijgt […]

Twee scenario’s

Nizet houdt twee scenario’s over. Het eerste is: is er nog iemand die in dit bedrijf wil investeren? Ten tijde van het interview waren onderhandelingen gaande kantoorruimte huren eindhoven met investeerders in de Verenigde Staten. ‘Misschien betekent dat een doorstart, maar alleen in specialities, kleinere series halfgeleiders. Wij maken bijvoorbeeld de snelst schakelende diodes ter […]

De hoogst gekwalificeerde

In andere arbeidssituaties is een dergelijke integratie om economische redenen niet mogelijk. Hier treffen we een polarisatie aan: zowel de hoogst gekwalificeerde als de laagst gekwalificeerde functies nemen in aantal toe. De omvang van het middenniveau (de bazen) neemt steeds verder af. Polarisering leidt tot segmentering van het personeelsbestand. Dat betekent dat kantoorruimte huren eindhoven […]

Het kanban-systeem

Het kanban-systeem kwam ook uit Japan. Het was erop gericht buffervoorraden te elimineren door de productie van de hoofdproducent en zijn onderaannemers aaneen te schakelen in een continu vloeiend systeem. Het basisprincipe is dat onderdelen dan en alleen dan kantoorruimte huren eindhoven worden vervaardigd als daaraan in de volgende fase behoefte is. In de verschillende […]

De conclusie

De conclusie van deze theorie – dat de mens het hoogste stadium in de ontwikkeling van zijn behoeften had bereikt – kwam perfect overeen met de ideeen van de Human Relations Movement, die de dominante ideologie vormde van het personeelsmanagement tot het einde kantoorruimte huren eindhoven van de jaren zeventig. ‘Zelfontplooiing voor de arbeider’ vormde […]