Twee systemen

Haar experimenten zijn opzienbarend; de uitkomsten impliceren dat leven in een om geld draaiende cultuur ons gedrag en attitudes op onbewuste en wellicht onwenselijke manier beïnvloedt. Sommige culturen zijn vooral op respect gericht, andere flexplek huren eindhoven op een hoger wezen en weer andere pogen de gehoorzaamheid te verbeteren door middel van grote beelden van […]

Cognitieve inspanning

Gelukkig is cognitieve inspanning niet altijd onplezierig en kunnen sommige mensen gedurende langere tijd intensief nadenken zonder dat ze zich hiertoe hoeven te zetten. De psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi heeft deze staat van moeiteloze focus uitvoerig onderzocht. De naam die hij voor deze staat verzon, flow, is inmiddels onderdeel geworden van het dagelijks flexplek huren eindhoven […]

De automatische wer­king

De automatische wer­king van Systeem 1 genereert een verrassend complex patroon van ideeën, maar alleen het tragere Systeem 2 kan gedachten in een ordelijke reeks van stappen omzetten. Ik zal ook situaties beschrijven waarin Systeem 2 de flexplek huren eindhoven overhand krijgt en de impulsen en vrije associaties van Systeem 1 naar de achtergrond drukt. […]

E-businessbedrijven

Hoewel e-businessbedrijven lang niet allemaal succesvol zijn (zie de waarde van de e-businessbedrijven op de aandelenmarkten) valt internet en daarmee e-business niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De ontwikkelingen gaan langzamer flexplek huren eindhoven dan verwacht, maar zullen zeker blijvend zijn. Als reden hiervoor worden door Donkersloot e.a. (2001) vier trends aangegeven, die […]

Een hoge omloopsnelheid

1 lntroductie. Het product wordt op de markt ge”introduceerd en heeft nog weinig bekendheid. Er is een lage afzet die weinig groeit. Men richt zieh nu speciaal op de bevoorrading. Te weinig ofte veel leveren kan desastreus zijn. Dit wordt ook wel de pushfase genoemd. Het belang flexplek huren eindhoven van lage logistieke kosten is […]

Een blaek-boxbesehouwing

Bij een blaek-boxbesehouwing gaat men eerst alleen de invoer en uitvoer van het proees in besehouwing nemen, zonder in te gaan op wat er binnen de organisatie gebeurt. Bij deze besehouwing worden vaak abstraete termen gebruikt. Details worden aehterwege gelaten. Op deze wijze blijft de situatie overzichtelijk. Stapsgewijs kan vervolgens de kantoorruimte huren eindhoven organisatie […]