Het externe gezichtspunt

Het enige wat we konden overzien, was een redelijk plan dat over zo’n tweeënhalf jaar een boek zou moeten opleveren, iets wat in strijd was met cijfers die aangaven dat andere teams gefaald hadden of een absurd lange tijd nodig hadden gehad om hun kantoor huren eindhoven opdracht te voltooien. Wat we gehoord hadden, was […]

Klinische en statistische voorspellingen

Het debat over de voors en tegens van klinische en statistische voorspelling heeft altijd een morele dimensie ingehouden. Meehl schreef dat de statistische methode door ervaren psychologen werd afgeschilderd als ‘mechanisch, atomistisch, additief, gortdroog, kunstmatig, irreëel, willekeurig, onvolledig, dood, betweterig, fragmentarisch, triviaal, geforceerd, statisch, oppervlakkig, rigide, steriel, academisch, pseudowetenschappelijk en blind’. De klinische methode werd […]

De leiderschapskwaliteiten

Nadat we hadden waargenomen hoe de kandidaten zich door een aantal van dergelijke experimenten hadden heengeslagen, moesten we onze indrukken van de leiderschapskwaliteiten van de soldaten samenvatten en aan de hand van een cijferscore kantoor huren eindhoven vaststellen wie van hen in aanmerking kwam voor de officiersopleiding. We namen er de tijd voor om elk […]

Genetische aanleg

De gedeelde factoren zijn onder andere genetische aanleg, het aanmoedigen van academische interesse door de ouders en andere zaken waardoor mensen vroeg gaan lezen én goed presteren op de universiteit. Uiteraard zijn er veel factoren die slechts een van deze uitkomsten zullen beïnvloeden. Julia kan op te jonge leeftijd door ambitieuze ouders gedwongen zijn te […]

De sociale weerstand

De sociale weerstand tegen stereotypering heeft ons een meer beschaafde en egalitaire samenleving gegeven. Onthoud echter ook dat het negeren van valide stereotypen tot minder dan optimale oordelen leidt. Weerstand tegen stereotypering is moreel toe flexplek huren eindhoven te juichen, maar het simplistische idee dat deze weerstand geen nadelen kent, is verkeerd. Het leidt dan […]

Voorspellen met representativiteit

Voorspellen met representativiteit De derde taak werd uitgevoerd door studenten psychologie, en was een belangrijke: het rangschikken van de afstudeerrichtingen op basis van de kans dat Tom W. voor die richting heeft gekozen. Deze derde groep had alle statistische gegevens bij de hand, en kende de a-priorikansen van de verschillende richtingen. Ze wisten dat flexplek […]

Beschikbaarheid

Amos en ik hadden ons meest productieve jaar in 1971-1972, in Eugene, Oregon. We waren te gast bij het Oregon Research lnstitute, waar we enkele van de toekomstige sterren in onze interessegebieden (beoordelingsvermogen, besluitvorming, intuïtief voorspellen) troffen. Onze gastheer was Paul Slovic, klasgenoot van Amos te Ann Arbor en een van zijn beste flexplek huren […]

Een redelijk eenvoudige procedure

Aan de hand van een redelijk eenvoudige procedure kan de kans op deze fout worden berekend. Normaal gesproken gebruiken psychologen echter geen berekeningen om de steekproefomvang te bepalen. Ze gebruiken hun eigen inschatting, en meestal is die verkeerd. In een artikel dat ik kort voor mijn discussie met Amos had gelezen, werd deze foute inschatting […]

Oeroud mechanisme

Dit oeroude mechanisme heeft in de moderne wereld een nieuwe rol gekregen: het heeft nu enige invloed op ons stemgedrag. Todorov toonde portretten van mannengezichten aan zijn studenten, soms gedurende slechts een tiende van een seconde, en vroeg om de gezichten te beoordelen op basis van verschillende kenmerken, waaronder voorkomendheid flexplek huren eindhoven en competentie. […]

De huidige context

Als iets cement niet past in uw huidige context van geactiveerde ideeën, wordt er een abnormaliteit gedetecteerd, zoals zojuist. U wist niet precies wat er achter ‘iets’ zou komen, maar wist direct dat het woord ‘cement’ in die zin niet op zijn plaats was. Uit onderzoek naar hersenactiviteit is gebleken dat overtredingen van normaliteit met […]