De begroting van de gemeente

De begroting van de gemeente is het instrument bij uitstek waarmee een volledig beeld wordt gegeven van het voorgenomen gemeentelijke beleid en waarmee een afweging tussen de verschillende taken en activiteiten kan plaatsvinden. Daartoe flexplek huren eindhoven bepaalt art. 189 Gemw dat de raad jaarlijks voor alle taken en activiteiten de bedragen op de begroting […]

Organisatie rechterlijke macht

Organisatie rechterlijke macht Aan alle rechterlijke organen zijn griffiers verbonden. Elke strafkamer van de rechtbanken en de gerechtshoven kent een Openbaar Ministerie (OM). Griffiers zijn hoofden van de ambtelijke organisatie bij de gerechtelijke organen. Het OM wordt bij de Hoge Raad en de gerechtshoven gevormd door de procureurs-generaal, bij de flexplek huren eindhoven rechtbanken door […]

Een overeenkomst

Gewoonte In verschillende wetsartikelen wordt verwezen naar de gewoonte. • Voorbeeld In het BW (art. 6:248 lid 1) staat dat een overeenkomst niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen heeft, maar ook die welke naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid flexplek huren eindhoven […]

Probabilistische verzekering

De afkeer van probabilistische verzekering is om drie redenen van belang. Ten eerste ondermijnt hij de klassieke verklaring van verzekering in termen van een concave utiliteitsfunctie. Volgens de theorie van verwachte utiliteit zou probabilistische verzekering zeker flexplek huren eindhoven de voorkeur krijgen boven normale verzekering wanneer deze laatste maar net aanvaardbaar is (zie Kahneman en […]

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid Er zijn situaties waarin mensen de frequentie van een klasse of de kans op een uitkomst schatten aan de hand van het gemak waarmee instanties of voorvallen uit het geheugen kunnen worden opgediept. Zo kan men de kans op een hartaanval flexplek huren eindhoven onder mannen van middelbare leeftijd schatten door te denken aan […]

Vanuit het gezichtspunt

Daarentegen behandelt een voorstelling van welzijn waarin duur wordt meegewogen alle momenten van het leven op een gelijke manier, of deze flexplek huren eindhoven momenten gedenkwaardig zijn of niet. Sommige momenten blijken uiteindelijk meer gewicht te hebben dan andere omdat ze gedenkwaardig of belangrijk zijn. De tijd die mensen bij een gedenkwaardig moment blijven stilstaan, […]

Ervaren welzijn

Toen ik ongeveer vijftien jaar geleden belangstelling kreeg voor het onderzoek naar welzijn, ontdekte ik al snel dat bijna alles wat over dit onderwerp bekend was ontleend was aan de antwoorden van miljoenen mensen op kleine variaties van een kantoor huren eindhoven enquêtevraag die algemeen was geaccepteerd als een maat voor geluk. De vraag is […]

Lege intuïties

Amos en ik leidden onze bespreking van kadereffecten in met een voorbeeld dat bekend is geworden als het ‘probleem van de Aziatische ziekte’. 4 Stel u voor dat de Verenigde Staten zich voorbereiden op de uitbraak van een ongebruikelijke Aziatische ziekte, die naar verwachting 600 mensen het leven zal kosten. Er zijn twee verschillende programma’s […]

De asymmetrie

De asymmetrie in de kans op spijt begunstigt behoudende en risicomijdende keuzen. Deze bias komt in allerlei omgevingen voor de dag. Consumenten die eraan herinnerd worden dat ze spijt kunnen krijgen van hun keuzen, vertonen een kantoor huren eindhoven toegenomen voorkeur voor conventionele opties, zoals een keuze voor merkartikelen boven merkloze.12 Ook het eindejaargedrag van […]

De manier waarop frequenties worden weergegeven

De manier waarop frequenties worden weergegeven, heeft een sterke uitwerking. In een bepaald onderzoek beoordeelden mensen die informatie kregen over ‘een ziekte die voor 1286 mensen uit elke ro.ooo fataal is’ deze ziekte als gevaarlijker dan kantoor huren eindhoven mensen die te horen kregen over ‘een ziekte die voor 24,14 procent van de bevolking fataal […]