Functioneren van organisaties

Functioneren van organisaties in relatie tot hun omgeving Bedrijven en instellingen zijn organisaties die hun bestaansrecht ontlenen aan de functie die ze in de maatschappij vervullen. Als zodanig zijn kantoorruimte huren eindhoven organisaties dus onderdeel van de samenleving. De samenleving kan worden gezien als de omgeving waarbinnen organisaties functioneren. Het functioneren van organisaties is dan […]

Stadia in groei

Ontwikkeling van een bedrijf Uit de praktijk blijkt dat er bepaalde problemen zijn waarmee bedrijven in hun groei en ontwikkeling allemaal in ongeveer hetzelfde stadium van hun kantoorruimte huren eindhoven ontwikkeling worden geconfronteerd. Met behulp van deze punten van overeenkomst kan worden aangegeven welke voorwaarden bepalend zijn voor de effectiviteit van een bedrijf in een […]

Managementpraktijkgeval OR-pioniers van Ajax

llManagementpraktijkgeval OR-pioniers van Ajax Het is de enige \¬∑oetbalclub in Nederland met een ondernemingsraad en ze zijn er best trots op. Toch moeten ze bij de OR van AFC Ajax NV nog wel een beetje wennen aan hun nieuwe status. Ze voelen zich pioniers in ondernemingsradenland en zijn vooral bezig met de terreinafbakening. De aard […]

Professionele culturen

Professionele culturen (naast bedrijfsculturen en nationale culturen) Naast nationale culturen en bedrijfsculturen onderscheiden we de zogenaamde professioneprofessionele cultuur Ie culturen of beroepsculturen. De hierbij horende waarden maken de leden zich gewoonberoepsculruur lijk eigen gedurende de opleiding ter voorbereiding van een beroep, bijvoorbeeld in de kantoor huren eindhoven¬†opleiding tot registeraccountant, medisch specialist. Dit plaatst duidelijk een […]

Managers: geboren of gemaakt?

Managers: geboren of gemaakt? ‘Leiders worden geboren, niet gemaakt’, zo wordt wel gezegd. Het is een uitspraak met een zekere kern van waarheid. Leiderschap zit voor een deel kantoor huren eindhoven in de genen. Leiderschap vindt echter altijd plaats binnen een sociaal-culturele context. Daarom kan op het terrein van beleid, organisatie en het dagelijkse aansturen […]

MANAGER EN MANAGEMENT

En waarom eigenlijk? Om de ‘eenvoudige’ reden dat ‘organisaties’ een machtig middel vormen om doelstellingen te verwezenlijken die anders niet bereikt zouden kunnen worden. Net zoals het woord ‘management’, kan het woord ‘organisatie’ in drie betekenissen gebruikt worden. Ten eerste kan het kantoor huren eindhoven woord ‘organisatie’ in institutionele zin gebruikt worden. Deze betekenis komt […]