Een eigen dimensie

Na het ontbijt laat ik me afzetten bij de hoofdingang van Harvard University. Ook vandaag word ik door de receptioniste naar de oude bibliotheek gestuurd, waar ik wacht op professor Markowitz. In tegenstelling tot gisteren hoor ik nu zachte klassieke muziek op de achtergrond spelen. Er zit nervositeit in mijn lijf en ik check nog […]

Als de nood hoog is, is de redding nabij

Als de nood hoog is, is de redding nabij. Misschien is dit het grootste cliché uit de vaderlandse literatuur, maar daarom nog niet minder waar. Op 6 juni in de ochtend krijg ik een bijzondere e-mail toegezonden. Het is een bericht van mijn neef Renard de Veuster, de enige zoon van mijn tante Rally uit […]

De Nederlandsche Bank (DNB)

De telefoon rinkelt minder vaak en dat geeft mij de tijd om me steeds meer te verbazen over het onmogelijk grote risico dat ik heb genomen. Ik ben niet de enige belegger die is lamgeslagen door de crisis, die als een dikke wollen deken over de beursvloer heen hangt. Beleggers likken hun wonden en bankiers […]

Bijzondere dingen

Want niet alleen mijn vader was ik kwijt. Een half jaar na zijn begrafenis verlieten we ons oude, vertrouwde huis in Southampton en verhuisden we naar een piepklein huisje in Amsterdam-West. Mijn moeder is haar verdere leven alleen gebleven. We hadden niet veel bezittingen, maar we hadden in ieder geval elkaar. Mijn moeder is altijd […]

Doelstellingen van interne milieuzorg

Een middel voor het inbouwen van milieuzorg in een organisatie is het opzetten van een milieuzorgsysteem. Een milieuzorgsysteem is een instrument voor het management om op een efficiënte en effectieve wijze de overheidsregels op milieugebied na te leven. Bovendien kan een dergelijk systeem ook rekening houden met toekomstige ontwikkelingen op milieugebied. Met de invoering van […]

Informatieplanning en automatiseringsplanning

Bij invoering van informatiesystemen gaat het om essentiële elementen in de bedrijfsvoering en bedrijfsbesturing. Ondanks aanzienlijke bedragen die veelal gemoeid zijn met het ontwikkelen van informatiesystemen en de informatieverzorging zelf, treft men in organisaties lang niet altijd plannen aan met betrekking tot informatiesystemen (en automatisering). Planning is ons inziens noodzakelijk omdat planning mogelijkheden biedt om […]

Benchmarking: verbeteren door leren via vergelijking

Benchmarking: verbeteren door leren via vergelijking Als antwoord op problemen in de steeds intensievere concurrentiestrijd op nationale en internationale markten hebben vooraanstaande Amerikaanse bedrijven een serie initiatieven genomen ter verbetering van hun strategische en operationele prestaties en resultaten. Een van die strategische managementtechnieken is ‘benchmarking’: systematische bedrijfsvergelijking. In Amerika zijn met name Xerox, Ford, Eastman […]

Soorten planning

Naast planning van de toekomstige ontwikkeling van een bedrijf of instelling als geheel, in de vorm van een globale totaalplanning of strategische planning, is planning nodig voor de verschillende functionele deelgebieden in de vorm van deelplanning voor de functionele afdelingen in de organisatie. De totaalplanning heeft een globaal karakter, is gericht op de wat langere […]

Paradox van ‘managementleiderschap’

Paradox van ‘managementleiderschap’ De traditionele manager – in de rol van eenzame besluitvormer, onaantastbare expert of almachtige baas – bestaat niet langer. De nieuwe manager is veel meer een leider, een coach, iemand die het anderen mogelijk maakt hun werk te doen. Dat betekent automatisch dat de moderne manager niet langer in het middelpunt der […]

Motivatie = (Voorkeur x Verwachting)

Als een mens naar volwassenheid groeit, wordt de behoefte aan het ondervinden van respect groter. Dat betreft zowel respect van anderen als zelfrespect. Dat geldt ook voor de behoefte aan zelfverwerkelijking. Beide behoeften fungeren als motivator. In dit verband zijn nu de volgende conclusies te formuleren: Mensen kennen verschillende behoefte- en motivatiepatronen met betrekking tot […]