De communicatiestructuur

De communicatiestructuur heeft met name betrekking op de wijze communicatiestructuur waarop en de richting waarin de communicatie plaatsvindt. De wijze waarop geeft aan of de communicatie van schriftelijke dan wel van mondelinge aard is. Naar richting wordt onderscheiden: a horizontale communicatie dat wil zeggen communicatie tussen divisies, afdelingen of personen op een gelijk hiĆ«rarchisch niveau […]

Een mechanistisch organisatiestelsel

Een mechanistisch organisatiestelsel heeft in zijn opbouw en functio- mechanistisch organisatiestelsel neren veel weg van een machine. Vooral de technische en economische efficiency staan hierbij centraal. De organisatie functioneert op basis van rationele en praktisch haalbare overwegingen. Bij een mechanistisch organisatiestelsel wordt uitgegaan van een stabiele organisatieomgeving. stabiele organisatieomgeving Veranderingen in de omgeving van de […]