Het nieuwe kwaliteitsbewustzijn

Bij veel Nederlandse ondernemingen wint het denken over kwaliteitszorg terrein. Er gaat bijna geen dag voorbij of de media besteden aandacht aan het nieuwe kwaliteitsbewustzijn. Met kwaliteitszorg wordt dat aspect van de totale managementfunctie bedoeld dat het flexplek huren eindhoven kwaliteitsbeleid bepaalt en ten uitvoer brengt. Kwaliteit is een term die veelvuldig wordt gehanteerd in […]

Ontwijken

Personen zijn pas gemotiveerd, wanneer ze de noodzaak van veranderen zelf inzien. Soms moet men iets eerst spaak laten lopen om daarmee de noodzaak van veranderingen duidelijker te maken. • Faciliteren Hierbij worden voorwaarden of faciliteiten geschapen, waardoor de veranderingen tot stand komen. Dit kan gebeuren in de materiële sfeer zoals het plaatsen van een […]