Cash Flow Waterfall

Via een Cash Flow Waterfall kan men inzichtelijk maken hoe de kasstroom van een project verdeeld wordt over de vreemd vermogenverstrekker(s) en het eigen vermogen. Dit vraagstuk is een variant op het vraagstuk ‘Traditionele Beleggingsfinanciering en Cash Flow Waterfall’ (4.06). Het gaat om hetzelfde object als in dit vraagstuk alleen is er nu niet één, […]