De Rotterdamse haven

Een an der voorbeeld komt uit de Rotterdamse haven. Als onderdeel van Transumo (Transition Sustainable Mobility) wordt hierbij gekeken naar de toewijzing van binnenvaartschepen aan containerterminals in de Rotterdamse haven. Normaal bellen de schippers de hele dag, om te onderhandelen over een plek bij de terminals waar ze hun containers moeten afleveren en/ of ophalen. […]