Beoordeling

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In zijn algemeenheid geldt dat het beloningspakket als rechtvaardiger en zinvoller beoordeeld wordt, naarmate de keuzevrijheid toeneemt en men beter weet waarvoor men kiest. De absolute hoogte is voor een medewerker vaak niet het belangrijkste criterium waarop een beloning beoordeeld wordt. Belangrijker is de relatieve waarde van de beloning. De medewerker vraagt zich af welke positie zijn flexplek rotterdam beloning inneemt ten opzichte van die van de andere werknemers.
Beoordeling van personen in hun functioneren in organisaties vindt iedere dag plaats. Beoordelingen worden gebruikt bij de vraag of iemand promotiekansen heeft, of iemand in aanmerking komt voor een salarisverhoging en of iemand in vaste dienst wordt genomen. Daarnaast biedt een beoordeling de medewerker inzicht in zijn eigen functioneren. Een beoordeling geeft een richtlijn voor aandachtspunten, maakt zwakke en sterke punten in het functioneren duidelijk en geeft richting aan verdere ontplooiing. In deze opvatting komt in een beoordeling de betrokkenheid van de organisatie bij het individuele functioneren van de desbetreffende medewerker naar voren. Bij een beoordeling gaat het in hoofdlijnen om de volgende activiteiten: het bespreken, interpreteren en beoordelen van de prestaties van diegene die beoordeeld moet worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *