De communicatiestructuur

Gerelateerde afbeelding

De communicatiestructuur heeft met name betrekking op de wijze communicatiestructuur waarop en de richting waarin de communicatie plaatsvindt. De wijze waarop geeft aan of de communicatie van schriftelijke dan wel van mondelinge aard is. Naar richting wordt onderscheiden: a horizontale communicatie dat wil zeggen communicatie tussen divisies, afdelingen of personen op een gelijk hiërarchisch niveau in de organisatie; b verticale communicatie dat wil zeggen communicatie tussen divisies, afdelingen of personen op verschillende hiërarchische niveaus; c laterale communicatie Hiervan is sprake indien er een relatief open communicatie plaatsvindt tussen alle personen in de organisatie los van het hiërarchisch niveau.
Communicatie tussen organisatieleden vergaderruimte huren eindhoven van verschillende afdelingen of divisies en op verschillende hiërarchische niveaus wordt binnen een organisatie vastgelegd in een overlegstructuur. overlegstructuur Overleg kan plaatsvinden binnen overleggroepen of -commissies. Deze overlegorganen kunnen op tijdelijke of permanente basis binnen de organisatie worden ingesteld. Van een bijzondere overlegsituatie is sprake bij de zogenoemde ‘!in- ‘linking-pin’-structuur king-pin’ -structuur, die ontwikkeld is door Rensis Likert. Hij beschreef een organisatiestructuur waarbij sprake is van overlappende groepen. De linking-pin is hierbij de leider of verbindingsschakel van een groep die de vergaderruimte huren maastricht besluitvorming op een hoger niveau kan beïnvloeden. De verbinding kan horizontaal, verticaal of diagonaal zijn.
stelde verder dat organisatieleden meer gemotiveerd zouden zijn als zij niet individueel zouden werken maar als leden binnen overleggroepen. Hierdoor zouden organisaties de beste prestaties kunnen leveren.
Organisaties zijn voortdurend in ontwikkeling. Bij dit vraagstuk wordt in het volgende hoofdstuk stilgestaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *