De managementniveaus

Gerelateerde afbeelding

De managementniveaus zijn het topmanagement, het middenmanagement en het lager management. Het topmanagement is verant- topmanagement woordelijk voor de algehele leiding van de organisatie. Het middenmanagement stuurt de activiteiten aan van uitvoerende medewerkers. Het middenmanagement middenmanagement kan uit meer dan een niveau bestaan. In deze situatie is ook het niveau van lager management in de organisatie opgeno- lager management men. Het middenmanagement stuurt dan het lager management aan. Dit komt vooral voor bij de grotere organisaties. Het lager management bestaat uit de afdelingschefs of groepsmanagers, die tussen de uitvoerende medewerkers en het middenmanagement inzitten. In moderne organisaties bestaat een veel kleinere behoefte aan management en wordt het lager management echter tot het middenmanagement gerekend. De genoemde managementniveaus kennen verschillende bestuurlijke taken. Het gaat hierbij om beleidsformulerende en -uitvoerende taken. Beleidsformulerende (constituerende) taken zijn taken die op het terrein liggen van vooruitzien, voorspellen, plannen en organiseren. Beleidsuitvoerende (dirigerende) taken daarentegen hebben vooral te maken met delegeren van werkzaamheden, controleren en motiveren van medewerkers. Zoals uit figuur 6.1 blijkt, dient het topmanagement zich voornamelijk bezig te houden met beleidsformulerende taken. Het middenmanagement heeft zowel beleidsformulerende als -uitvoerende taken. Het door het topmanagement geformuleerde beleid dient door het middenmanagement te worden vertaald in meer operationeel beleid voor de divisie of afdeling. Het eventueel kantoor huren maastricht aanwezige lagere management zal vervolgens het beleid van het middenmanagement moeten uitvoeren. Activiteiten van het management Uit wat voor soort activiteiten bestaan de werkzaamheden van het management? Hierbij kunnen twee typen managers onderscheiden worden: de functionele manager en de algemene manager.
De functionele manager is verantwoordelijk voor één activiteit die binnen een organisatie verricht moet worden. Ook de medewerkers waaraan deze manager leiding geeft, houden zich alleen bezig met deze activiteit. Voorbeelden van een functionele manager zijn manager inkoop en de marketingmanager.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *