De value chain

Gerelateerde afbeelding

De value chain geeft een kader, waarbinnen de verschillende activiteiten in een organisatie in beeld worden gebracht en geanalyseerd. Vanuit de bedrijfsprocessen gezien, bestaat de toegevoegde waarde uit de kosten die in de waardeketen opgeofferd worden (zoals grondstoffen en arbeid) en uit de winst die de organisatie wil realiseren. De value chain wordt schematisch in figuur 8.8 weergegeven.
Primaire activiteiten zijn activiteiten die rechtstreeks waarde toevoegen primaire activiteiten aan producten; secundaire activiteiten zijn daaraan flexplek huren eindhoven ondersteunend. De- secundaire activiteiten ze activiteiten zijn voorwaardenscheppend ten behoeve van de primaire processen. Secundaire processen voegen daardoor alleen indirect waarde toe aan producten.
Voorbeelden van primaire activiteiten: • inkomende stroom: activiteiten gericht op het verkrijgen van de middelen die nodig zijn om te kunnen produceren (invoer) (onder andere inkoop en opslag); • productie: het transformatieproces, hierbij wordt de input omgezet in producten (onder andere productie en verpakking); • uitgaande stroom: activiteiten gericht op de distributie van de producten naar de afnemers (onder andere orderverwerking, transport en opslag); • marketing en verkoop: activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van de vraag naar het product (onder andere flexplek huren maastricht promotiemateriaal, advertenties en vertegenwoordigers); • service: activiteiten gericht op het op peil houden van de gecreëerde waarde of het verhogen daarvan. Het gaat hierbij om activiteiten die gericht zijn op het ondersteunen van de geproduceerde producten naar de klant toe (onder andere installeren, reparatie en opleiding afnemers).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *