Een mechanistisch organisatiestelsel

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een mechanistisch organisatiestelsel heeft in zijn opbouw en functio- mechanistisch organisatiestelsel neren veel weg van een machine. Vooral de technische en economische efficiency staan hierbij centraal. De organisatie functioneert op basis van rationele en praktisch haalbare overwegingen. Bij een mechanistisch organisatiestelsel wordt uitgegaan van een stabiele organisatieomgeving. stabiele organisatieomgeving
Veranderingen in de omgeving van de organisatie leiden hierbij niet (of zeer traag) tot organisatieveranderingen. Organisaties van dit type zijn dan ook alleen effectief in stabiele omgevingen. Een organistisch organisatiestelsel heeft in zijn opbouw en flexplek huren eindhoven functioneren veel weg van een levend orgaan. In dit stelsel staat het functioneren van de organisatieleden centraal. De organisatie functioneert op basis van de sociale behoeften van de organisatieleden. Bij een organistisch organisatiestelsel is er sprake van een dynamische omgeving. De organisatie is flexibel van aard en gericht op veranderingen. Dit type organisaties is alleen effectief in omgevingen die aan veranderingen onderhevig zijn.
De belangrijkste kenmerken van mechanistische en organistische organisatiestelsels zijn hierna opgesomd.
Mechanistisch organisatiestelsel organisatiestructuur hiërarchisch van aard taakverdeling ieder organisatielid heeft een eigen taak en individueel prestatiegedrag staat voorop bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn duidelijk vastgelegd en moeten verantwoordelijkheden worden gerespecteerd gezag gezag wordt ontleend aan de hiërarchische verhoudingen besluitvorming er is sprake van gecentraliseerde besluitvorming in de top van de organisatie. Superieuren nemen de beslissingen met een minimum aan advies en betrokkenheid van de ondergeschikten. samenwerking en communicaties Samenwerking tussen ondergeschikten komt tot stand via de hiërarchische lijn. Er is sprake van een flexplek huren maastricht eenrichtingsverkeer van communicatie, namelijk top-down. De communicatie is verder zeer gestructureerd en het betreft een beperkte informatiestroom. de wijze van opereren deze is uniform en beperkt aanpassingsgezindheid Men staat erop dat wordt vastgehouden aan beproefde en betrouwbare managementprincipes, ondanks veranderingen in de bedrijfsomstandigheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *