Het nieuwe kwaliteitsbewustzijn

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bij veel Nederlandse ondernemingen wint het denken over kwaliteitszorg terrein. Er gaat bijna geen dag voorbij of de media besteden aandacht aan het nieuwe kwaliteitsbewustzijn. Met kwaliteitszorg wordt dat aspect van de totale managementfunctie bedoeld dat het flexplek huren eindhoven kwaliteitsbeleid bepaalt en ten uitvoer brengt.
Kwaliteit is een term die veelvuldig wordt gehanteerd in het spraakgebruik maar op verschillende manieren kan worden gedefinieerd. De traditionele bedrijfseconomische definiëring van het begrip ‘kwaliteit’ hangt ten nauwste samen met de technische specificaties van een product. Het kwaliteitsniveau wordt vastgesteld aan de hand van metingen die aangeven in hoeverre aan genoemde technische specificaties is voldaan. Een hoge score duidt op een kwalitatief hoogwaardig product. Deze definitie van kwaliteit wordt ook wel de technologische kwaliteit genoemd.
Daarnaast wordt een relatieve kwaliteit onderscheiden flexplek huren maastricht die gericht is op de behoeften van de afnemer en op de concurrentiepositie. Het oordeel over de kwaliteit wordt hierbij uiteindelijk door de markt geveld (marketing benadering). In deze opvatting heeft een product niet één bepaalde kwaliteit maar een aantal deelkwaliteiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *