Mensen en organisatie

Gerelateerde afbeelding

Dit blijkt ook uit de inhoud van (sociale) jaarverslagen waarin tussen de regels of expliciet melding wordt gemaakt van ethische keuzen. Vraagstukken die betrekking hebben op personeelsbeleid, milieuvervuiling, discriminatie, handel met derde-wereldlanden, belastingpolitiek, religie, enzovoort kunnen niet alleen worden benaderd vanuit het
streven naar een maximale winst. In de praktijk is ethiek een kwestie van pijnlijke keuzes en dilemma’s. Een morele keuze kost vaak geld, en staat op gespannen voet met het doel van een onderneming. Dit weerhoudt veel ondernemingen er toch niet van keuzes te maken die wellicht niet tot maximale winst leiden maar een compromis zijn tussen enerzijds het streven flexplek huren eindhoven naar winstgroei en anderzijds het ontplooien van activiteiten die maatschappelijk aanvaard worden.
Veel organisaties kennen doelstellingen waarbij zij zich hebben laten leiden door ethische motieven en zich hiermee duidelijk profileren. Maar ook (midden)managers zien zich vaak gesteld voor het nemen van beslissingen waarbij ethische aspecten een belangrijke rol spelen. Denk maar eens aan het geval waarbij een manager wegens inkrimping een medewerker moet aanwijzen voor ontslag en hij de keuze heeft tussen een alleenstaande of iemand die een gezin heeft te onderhouden. En wat te doen bij de keuze tussen een autochtone of een allochtone sollicitant of iemand van het mannelijk of vrouwelijk geslacht? In bijna alle keuzes die een manager maakt spelen ‘ethische aspecten’ op een of andere manier een rol. Maar ook de wijze flexplek huren maastricht waarop de manager handelt of met zijn medewerkers omgaat, zegt iets over zijn eigen waarden en normen en ethisch besef. Wil een manager niet met een mogelijk ‘gewetensconflict’ worden geconfronteerd, dan is het van belang dat hij op basis van zijn mens-en maatschappijbeeld en zijn hieruit ontwikkelde normen, zijn beslissingen en gedrag steeds toetst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *