Ontwijken

Gerelateerde afbeelding

Personen zijn pas gemotiveerd, wanneer ze de noodzaak van veranderen zelf inzien. Soms moet men iets eerst spaak laten lopen om daarmee de noodzaak van veranderingen duidelijker te maken. • Faciliteren Hierbij worden voorwaarden of faciliteiten geschapen, waardoor de veranderingen tot stand komen. Dit kan gebeuren in de materiële sfeer zoals het plaatsen van een flexplek huren eindhoven personal computer in huissituaties, of in de immateriële sfeer: bijvoorbeeld het instellen van een gemeenschappelijke koffiepauze om informeel contact te bevorderen. • Informeren De betrokken medewerkers worden op de hoogte gebracht van de komende veranderingen. Zij kunnen zich vast voorbereiden op en/afwennen aan het idee. • Educatieve strategieën Bij deze strategie worden de mensen opgeleid, opgevoed, gecoacht, of begeleid met betrekking tot het veranderingsproces. Het accent kan liggen op informatieoverdracht, op het aanleren van vaardigheden en op het veranderen van houding. • Onderhandelen Wanneer mensen niet geneigd zijn zich voetstoots neer te leggen bij een verandering, is onderhandeling een mogelijkheid. Daarbij zal in de meeste situaties een compromis de uitkomst zijn. • Overtuigen In deze strategie wordt getracht mensen met flexplek huren maastricht behulp van argumenten en logica tot andere gedachten te brengen. Daarbij zullen vaak voordelen maximaal voorgesteld worden en nadelen geminimaliseerd worden. • Macht-, dwang-en pressiestrategie De laatste strategie bestaat simpelweg uit het opleggen van de verandering. De nadruk ligt dan op het toepassen van beloning en straf, nadat de verandering is doorgevoerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *