Structuur en organisatie

Gerelateerde afbeelding

Het vermijden of verminderen van risico’s en de daarmee gepaard gaan- vermijden of verminderen van de schades kunnen door verschillende activiteiten gerealiseerd worden, risico’s zoals: • preventieve maatregelen: de bedoeling hierbij is dat het risico zich niet voordoet (bijvoorbeeld het beveiligen van apparatuur); • beschermende maatregelen (bijvoorbeeld het dragen van speciale kleding); • verminderingsmaatregelen: de bedoeling hierbij is dat de schades qua omvang beperkt blijven (bijvoorbeeld het inrichten van een eerstehulppost); • beredderingsmaatregelen: hier gaat het erom de gevolgen van een schade te beperken; • opleiding van en instructie aan medewerkers; • planning van de onderhoudsactiviteiten. Een planmatige flexplek huren eindhoven aanpak van het risicobeheersingsproces is
verhoogde veiligheid + controleren + uitvoeren maatregelen
Bij het nemen van maatregelen krijgt men te maken met de investering die dat vraagt. Daarnaast is er de mate van gecompliceerdheid om de maatregelen ten uitvoer te brengen.
Risico’s leiden tot mogelijke schades, die onderling behoorlijk van elkaar kunnen verschillen. Binnen schades is het mogelijk een bepaalde rangorde aan te geven: • Bagatel-schades: zeer kleine schades die betaald worden via een bestaand budget. • Kleine schades: kleine schades die optreden met een zekere frequentie. • Middelgrote schades: deze schades hebben een lage frequentie, maar de omvang is vrij groot. De organisatie wordt niet bedreigd in zijn voortbestaan, maar het verlies kan behoorlijk zijn. • Grote schades: deze schades hebben een zeer lage frequentie, de consequentie is echter zeer groot. De continuïteit wordt ernstig verstoord of bestaat niet meer.
Om besluiten te nemen op welke risico’s men flexplek huren maastricht zich vooral moet richten en welke maatregelen daarbij noodzakelijk zijn om te vermijden of te verminderen, is inzicht in de frequentie en de omvang van schades noodzakelijk. Alleen dan is het mogelijk tot een beheersplan te komen en risico’s onderling af te wegen. Tussen de frequentie van schades en de omvang daarvan is een relatie aan te geven, die weergegeven is in figuur 8.23.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *